Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies, w związku z korzystaniem z serwisu przyprawiona.com.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@przyprawiona.com.

Skrót najważniejszych informacji

Dbanie o swoje prawa i kontrola bezpieczeństwa w sieci to odpowiedzialność każdego z nas, ale ilość zasad może łatwo przytłoczyć. Dlatego poniżej wersja skrócona najważniejszych dla Ciebie informacji:

 1. Kontaktując się ze mną, składając zamówienie, dodając komentarz pod wpisem czy zamawiając newsletter, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Moim zadaniem jest dołożenie wszelkich starań, żeby przekazane informacje zostały poufne i bezpieczne, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystam z bramki płatności firmy HotPay, by w bezpieczny dla Ciebie i pewny dla mnie sposób realizować płatności za zamówienia dokonane w sklepie. W wyniku tego działania wykorzystywane są pliki cookies firmy HotPay, o których szczegółową informację znajdziesz tutaj.
 3. Rezerwacji terminu konsultacji możesz dokonać dzięki SimplyBook.me. Akceptując pliki cookies na stronie http://przyprawiona.com/rezerwacja/ zgadzasz się, żeby Twoja rezerwacja zapisała się w systemie. Dzięki temu nie musimy ustalać spotkań mailowo, co mogłoby spowodować nakładanie konsultacji i stosowanie metody „kto pierwszy ten lepszy”. Wszystkie informacje dotyczące co robi z Twoimi danymi SimplyBook.me znajdziesz tutaj.
 4. Używam narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają dla mnie anonimowe informacje na temat Twojej wizyty na mojej stronie i jej podstronach. Są to dane dotyczące tego na jakie podstrony zaglądasz, ile czasu tam spędzasz i czy poruszasz się pomiędzy nimi. W informacji zwrotnej dostaję wyłącznie liczbowe statystyki, więc nie jestem w stanie dopasować konkretnej osoby do danej wizyty na stronie. Wszystkie informacje dotyczące tego jak i jakie dane zbiera Google Analytics znajdziesz tutaj.
 5. Umożliwiam kontakt przez komunikator internetowy należący do firmy Meta – Messenger. Kontaktując się w ten sposób wykorzystywane będą dane zgodnie z polityką Messengera, którą znajdziesz tutaj.
 6. Wykorzystuję pliki cookies, by korzystanie ze strony było bardziej komfortowe i sprawniejsze.

1. Informacje podstawowe

Operatorem serwisu oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest Kinga Goździk, zameldowana pod adresem Krańcowa 56/31 61-036 Poznań, email: kinga@przyprawiona.com. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Na podstawie art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, każda osoba, której dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do danych – masz prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane, masz prawo do uzyskania o nich informacji (art. 15 RODO);
 • otrzymania kopii danych – możesz uzyskać kopię danych, które Ciebie dotyczą, podlegających przetworzeniu. Przysługuje Ci jedna bezpłatna kopia, a następne wyceniane zostaną na podstawie kosztów administracyjnych (art. 15 ust 3 RODO);
 • sprostowania danych – masz prawo sprostować dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnić je o brakujące informacje (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych – masz prawo żądać od Administratora danych ich usunięcia, jeżeli nie ma postaw prawnych do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na okres pozwalający zweryfikować nieprawidłowości Twoich danych; gdy uważasz, ze przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Administrator nie zgadza się na nich usunięcie; dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale potrzebne są Tobie do obsługi roszczeń (art. 18 RODO);
 • przekazywania danych – masz prawo otrzymać w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie swoich danych osobowych, które dostarczone zostały Administratorowi, a także żądać przekazania tych danych innemu Administratorowi (art. 20 RODO);
 • sprzeciwu – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach (art. 21 RODO);

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargi możesz składać w formie:

 • elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pisemnej, na adres ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • Prowadzenie konta użytkownika – podstawa prawna przetwarzania danych w tym celu pozwala na takie postępowanie, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 RODO). Okres przechowywania danych obejmuje czas realizacji umowy, a po jego upływie wynika z obowiązku prawnego, księgowego i podatkowego.
 • Realizacja zamówionych usług i produktów – za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż usług i produktów, co skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Administratorem, a klientem. Umowa daję podstawę do pozyskania niezbędnych danych. W toku realizacji usług niezbędne może być dobrowolne podanie przez klienta danych szczególnych, w tym medycznych (art. 9 RODO). Okres przechowywania danych obejmuje czas realizacji umowy, a po jego upływie wynika z obowiązku prawnego, księgowego i podatkowego. W przypadku danych szczególnych również do okresu cofnięcia zgody.
 • Prowadzenie systemu komentarzy – istnieje możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami na blogu. Funkcja realizowana przez system CMS, a podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi uzasadniony interes Administratora (art 6. RODO). Okres przechowywania danych obejmuje czas funkcjonowania bloga pod adresem przyprawiona.com lub do wniesienia sprzeciwu.
 • Obsługa zapytań przez formularz – formularz umożliwia kontakt z Administratorem, który w celu udzielenia odpowiedzi przetwarza dane osobowe w postaci adresu mailowego i imienia osoby zainteresowanej (art. 6 RODO). Okres przetwarzania danych obejmuje czas udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do cofnięcia zgody.
 • Prowadzenie newslettera – kontakt w celach marketingowo – informacyjnych dotyczący prowadzonych działań, własnych produktów i usług wykorzystuje dane dobrowolnie podane przez klienta. Do przetwarzanych danych należy imię, nazwisko i adres e-mail (art. 6 RODO). Podstawę prawną do przetwarzania danych klienta stanowi również osobiście wyrażona zgoda poprzez zaznaczenie checkboxa przy zamawianiu newslettera, co regulowane jest art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego. Taką zgodę możesz cofnąć klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdej wiadomości otrzymanej w ramach newslettera. Okres przechowywania danych wynosi do czasu rezygnacji z newslettera lub wniesienia sprzeciwu.
 • Rozpatrywanie reklamacji i roszczeń – decydując się na wystosowanie roszczeń do Administratora przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (art. 6 RODO). Okres przechowywania danych obejmuje czas realizacji umowy, a po jego upływie wynika z obowiązku prawnego, księgowego i podatkowego.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości i wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Wystawianie rachunków za wykonane usługi i dostarczone produkty wymaga przetwarzania danych osobowych (art. 6 RODO). Okres przechowywania danych obejmuje czas realizacji umowy, a po jego upływie wynika z obowiązku prawnego, księgowego i podatkowego.

2. Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
 4. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora pod Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 7. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 8. Usługi księgowe i informatyczne prowadzone są przez Administratora, bez względu osób trzecich.
 9. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje dane są przetwarzane przez:

 1. cyberFolks.pl – operator serwera, tzw. hosting (techniczne utrzymywanie)
 2. HotPay – operator bramki płatności, umożliwiający bezpieczne i sprawne transakcje
 3. SimplyBook.me – operator terminarza, umożliwiającego dokonywanie rezerwacji terminów konsultacji.
 4. MailerLite – platforma odpowiedzialna za system mailingowy
 5. Google Analytics – odpowiada za zbieranie i przedstawianie anonimowych statystyk dtrony
 6. Banki obsługujące płatności

4. Pliki cookies

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, serwis przyprawiona.com korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zapewniają prawidłowe i sprawne funkcjonowanie strony
  2. pozwalają na działanie narzędzi analitycznych
  3. pozwalają na działanie narzędzi marketingowych
  4. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  5. umożliwiają działanie systemu komentarzy
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie i podstronach.
 7. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlony zostanie Ci komunikat na temat stosowania plików cookies. Klikając przycisk „Też lubię ciasteczka!” informacja zostanie zamknięta, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z polityką prywatności. Zgodę możesz w dowolnej chwili wycofać.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: